fbpx
Potrącenie dzikiego zwierzęcia a odszkodowanie
7 maja 2021
Jak zgłosić szkodę w poszczególnych TU – c.d… . Link4, Axa Direct, Aviva.
14 maja 2021
Pokaż wszystkie

Jak zgłosić szkodę pojazdu do ubezpieczyciela?

Codziennie na polskich drogach dochodzi do tysięcy stłuczek, kolizji, wypadków i innych rodzajów zdarzeń drogowych. Wsiadając do samochodu zawsze powinniśmy zachować ostrożność i uwagę w prowadzeniu go. W końcu kierując pojazdem mechanicznym odpowiadamy na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone nie tylko sobie, ale i innym uczestnikom drogi ! 

Niestety nie zawsze nam się to udaje. Zabiegani, zamyśleni, często z telefonem w ręku czy też ze zmęczenia. Właśnie w tej sekundzie zazwyczaj dochodzi do zdarzenia drogowego. 

W tym cyklu artykułów będziemy publikować informacje o tym, jak dokonać zgłoszenia szkody w poszczególnych TU działających na terenie Polski. W poniższych linkach znajdziesz numery infolinii i adresy firm oraz linki do formularzy zgłoszeniowych i inne przydatne do tego informacje. 

Podążając za linkami możesz przejść bezpośrednio do poszczególnych artykułów w których znajdziesz informacje o poszczególnych TU:

I co teraz ?   

Tak więc, na potrzeby naszego artykułu załóżmy, że staliśmy się ofiarą własnej nieuwagi lub też nieoczekiwanego zachowania innego kierowcy. Po pierwsze zaraz po zdarzeniu drogowym powinniśmy zabezpieczyć miejsce trójkątem ostrzegawczym. Jeśli był to wypadek, a nie tylko kolizja powinniśmy natychmiast wezwać służby ratunkowe, takie jak policja i pogotowie. Zaraz po tym mamy obowiązek zapewnić pomoc poszkodowanym.

Zaraz po zdarzeniu.

W przypadku prostszych kolizji, w sytuacji, kiedy nikt nie został ranny, nie ma obowiązku wzywania policji. Kierowcy mogą na własną rękę spisać oświadczenie, w którym to sprawca bierze na siebie odpowiedzialność za zdarzenie. Najłatwiej jest mieć przy sobie wydruk formularza “wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym”- możesz pobrać go tutaj.

W rezultacie, jeśli takowego nie posiadamy, będziemy musieli spisać je odręcznie. Takie oświadczenie powinno zawierać:

  • dane osobowe uczestników kolizji (imiona i nazwiska sprawcy oraz poszkodowanego, adresy, numery telefonów, a także dane wynikające z prawa jazdy – numery dokumentów, daty wydania i ważności),
  • nazwa ubezpieczyciela i numer polisy OC – to czy sprawca ma ważną polisę ubezpieczeniową będzie miało wpływ na uzyskanie odszkodowania. Te informacje możesz łatwo sprawdzić na stronie internetowej UFG. Potrzebujesz tylko numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu, a także datę zdarzenia.  

Przeczytaj także nasz artykuł, który mówi, jak postępować w wypadku, kiedy sprawca nie posiada OC. Natomiast tutaj przeczytasz o tym, czego możesz się spodziewać w sytuacji, kiedy to jesteś sprawcą zdarzenia i twój pojazd nie ma ważnego ubezpieczenia OC.

  • jeśli przy zdarzeniu byli obecni świadkowie,spisz ich imiona i nazwiska oraz numery telefonów.
  • możliwie jak najbardziej dokładny opis wypadku. Tutaj można wspomóc się szkicem, w którym opiszemy naszą sytuację: układ drogi z kierunkami jazdy aut w chwili kolizji, opis znaków i sygnalizacji drogowej, nazwy ulic – wszystko to jak najczytelniej opisane, pomoże nam sprawnie przejść przez proces uzyskania odszkodowania.
  • podpisy uczestników zdarzenia drogowego.   

Jeśli szkoda była czysto rzeczowa ( w wypadku nie ucierpiały osoby ) i koszt naprawy szkody jest mniejszy niż 30 tys. zł., w takim wypadku możesz też skorzystać z Bezpośredniej Likwidacji Szkody u własnego ubezpieczyciela. W międzyczasie, by dowiedzieć się więcej przeczytaj nasz poprzedni artykuł na ten temat. 

Assistance 

Jeśli uszkodzenie twojego auta jest poważne i nie możesz kontynuować podróży, powinieneś bezzwłocznie skontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy i poprosić go o pomoc w odholowaniu pojazdu. Towarzystwa Ubezpieczeniowe mają podpisane umowy z podmiotami świadczącymi usługi assistance na terenie całego kraju. Taka pomoc drogowa zazwyczaj pojawia się na miejscu zdarzenia w ciągu niespełna godziny. 

Kiedy zgłosić szkodę ?

Zgodnie z art. 819 § 1 kodeksu cywilnego, szkodę na mieniu możemy zgłosić nawet do 3-ech lat po zdarzeniu. Natomiast w przypadku szkody na osobie, która jest wynikiem przestępstwa, na to mamy 20 lat.

Jednak najlepiej jest zgłosić sprawę jak najszybciej. Przedewszystkim, oszczędzi nam to dodatkowego stresu i niespodzianek w przyszłości, takich jak np. kolejna kolizja. 

Możemy zrobić to: 

  • osobiście, odwiedzając placówkę TU; 
  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię; 
  • przez internet, wypełniając formularz zgłoszeniowy 
  • listownie

Co po zgłoszeniu szkody ? 

Po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela, skontaktuje się z Tobą rzeczoznawca. Będzie on chciał przeprowadzić oględziny pojazdu w celu wyceny kosztów naprawy. 

Kiedy otrzymam odszkodowanie ?

TU na przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego i wypłacenie odszkodowania z ubezpieczenia OC ma 30 dni.

Natomiast, jeśli z przyczyn niepełnej dokumentacji lub niejasności wypadku TU nie udało się dotrzymać tego terminu, to według art. 14, Dziennika Ustaw o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zakład ubezpieczeniowy ma 14 dni od dnia, “w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90 dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie, chyba że ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego lub cywilnego. 

Co robić gdy to kto jest sprawcą zdarzenia nie jest jasne….

W sytuacji, kiedy kierowcy nie mogą ustalić kto był winny zdarzeniu, aby uniknąć wiecej stresu, najlepiej jest wezwać policję. Wtedy to policja spisze orzeczenie o winie, które użyjemy podczas zgłoszenia szkody.  

To samo w wypadku, gdy sprawca uciekł z miejsca wypadku. Orzeczenie policji będzie naszą podstawą do zgłoszenia szkody. 

W tym wypadku, możemy zgłosić ją za pomocą jakiegokolwiek Towarzystwa Ubezpieczeniowego, które ma obowiązek zgłosić szkodę w naszym imieniu, do UFG.  Tutaj dowiesz się więcej na ten temat .

Dopłaty do odszkodowań

Jeśli już po likwidacji szkody, zdałeś sobie sprawę, że twoje odszkodowanie zostało zaniżone, to wciąż możesz postarać się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Tutaj możesz przeczytać jak i kiedy uzyskać możesz dopłatę do odszkodowania lub skontaktuj się z nami po ty aby otrzymać bezpłatną wycenę!