fbpx
Nowa ustawa frankowa czyli jak banki próbują zatrzymać frankowiczów.
30 marca 2023
Biegły sądowy odpowie za nierzetelną opinię
20 kwietnia 2023
Pokaż wszystkie

Euroins Rumunia ogłoszony bankrutem przez rumuńską Komisję Nadzoru Finansowego. Co z jego Polskimi klientami ? 

Euroins odpowiada, że jego polscy klienci obsługiwani są przez grupę Euroins Bułgaria co oznacza, że są bezpieczni

Ale dokładniej

Notowany na giełdzie Eurohold, to holding energetyczno-finansowy, który jest właścicielem grupy Euroins Insurance Group. Ma ona pod swoją ochroną ubezpieczeniową, aż 4 miliony klientów w 12 krajach. 

Na rynku polskim działa od 5 lat, na podstawie licencji bułgarskiej, korzystając z unijnej swobody działalności gospodarczej. 

Jak dowiadujemy się z komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Euroins Polska

”Decyzja rumuńskiego nadzoru finansowego dotyczy wyłącznie Euroins Romania. Wszyscy Klienci i partnerzy Euroins w Polsce są i będą obsługiwani bez żadnych zakłóceń. Odbywać się to będzie na tych samych zasadach co dotychczas, z zachowaniem najwyższego standardu obsługi i likwidacji szkód.

„W celu zagwarantowania najwyższego poziomu bezpieczeństwa i transparentności, składki ubezpieczeniowe oraz fundusze na odszkodowania, zapewniające pokrycie zobowiązań wobec polskich klientów, są ulokowane w Polsce.”

Kolejne potwierdzenie daje nam komentarz Komisji Nadzoru Finansowego opublikowany na stronie money.pl:

„Euroins Romania nie jest podmiotem notyfikowanym w Polsce i nie prowadzi na terenie Polski działalności ubezpieczeniowej. Na terenie Polski umowy ubezpieczenia w ramach swobody świadczenia usług zawiera podmiot INSURANCE COMPANY „EUROINS” AD, będący zakładem ubezpieczeń nadzorowanym przez bułgarski organ nadzoru.”

Według polskiego prawa….

…to Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, decyduje o bezpieczeństwie ubezpieczonych. 

Zgodnie z art. 98 pkt. 2 : 

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń albo oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości zakładu ubezpieczeń lub umorzenia postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika oczywiście nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego albo w przypadku zarządzenia likwidacji przymusowej zakładu ubezpieczeń, jeżeli roszczenia osób uprawnionych nie mogą być pokryte z aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, do zadań Funduszu należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z:

1)

umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1-3, za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w granicach określonych na podstawie przepisów rozdziałów 2-4;

2)

umów ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 4, oraz umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych 30 000 euro według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu ogłoszenia upadłości, oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub umorzenia postępowania upadłościowego albo w dniu zarządzenia likwidacji przymusowej.

W przypadku ogłoszenia upadłości zakładu ubezpieczeń do zadań Funduszu należy również zaspokajanie roszczeń osób uprawnionych z umów ubezpieczeń obowiązkowych (OC posiadaczy pojazdów mechanicznych) za szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowując

Z doniesień mediów wynika, że sprawa Euroins Romania nie jest sprawą zbyt przejrzystą.

Po pierwsze, rumuński odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego (Autoritatea de Supraveghere Financiară) ogłasił spółkę niewypłacalną i rozpoczął wobec niej postępowanie upadłościowe. Do tego wyznaczył tamtejszy UFG (FGA) na administratora spółki, do czasu rozwiązania problemu.

Po drugie, właściciele spółki Euroins Romania mówią, że wszczęte postępowania są niezgodne z prawdą. Zapowiadają, że będą walczyć z decyzją ASF we wszelkich możliwych sądach w Europie i na świecie. 

Także podkreślają oni, że ASF zignorowało dwa niezależne audyty przeprowadzane obecnie przez EBOR i Europejski Urząd Regulacji EIOPA. Miały one zakończyć się jeszcze w miesiącu marcu.  

Ubezpieczyciel zapewnia, że rumuński nadzorca został o nich poinformowany lecz je zignorował. 

Pomoc F24.pl w uzyskaniu odszkodowania

Z badań Funduszu Odszkodowań Komunikacyjnych wynika, że aż 90% wypłat z odszkodowania OC i AC jest zaniżana !

Niestety, z naszego i nie tylko naszego doświadczenia wynika, że firmy ubezpieczeniowe sięgają po pełen wachlarz uników i oszczędności na swoich klientach. Wydaje się, że wszystko w imię motta “biznes to biznes”:

  • Zaniżają wartość uszkodzonego auta, 
  • opierają kosztorys naprawy na najtańszych zamiennikach 
  • czy też używają tak zwane “potrącenie amortyzacyjne”. To jest, ze względu na wiek samochodu aktualizują ceny części zamiennych o procentowy współczynnik amortyzacji. Stwierdzają, że użycie nowych części spowodowałoby bezpodstawne wzbogacenie się poszkodowanego. Nie jest to jednak praktyka całkowicie zgodna z prawem i zależy także od Ogólnych Warunków Umowy jakie podpisaliśmy z ubezpieczycielem. 

Dlatego wszystkich z tych Państwa, którzy w ostatnich 3 latach mieli jakiekolwiek zdarzenie drogowe, zapraszamy do BEZPŁATNEJ analizy odszkodowania

Wystarczy do nas zadzwonić lub napisać. Nasi eksperci wrócą do Państwa z informacją jakich dokumentów od państwa potrzebują by takową przeprowadzić. Po przeanalizowaniu waszego odszkodowania poinformują was o możliwych ścieżkach postępowania:

68 452 22 16

biuro@f24.pl