fbpx
Szkody wywołane przez burze i silne wiatry a odszkodowanie? 
10 marca 2022
Długi…Jak wyjść z nich z klasą  
29 marca 2022
Pokaż wszystkie

Czy potrzebujesz pozwolenie na odremontowanie domu zniszczonego przez nawałnice ? 

W poprzednim artykule opisaliśmy jak poprawnie należy postępować przy zgłaszaniu szkód po przejściu silnej burzy czy innych nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych. W tym zajmiemy się zasadami jakie obowiązują poszkodowanego przy odbudowie zniszczonego budynku. 

“Specustawa”

Przepisy, które weszły w życie 11 sierpnia 2001 r., upraszczają formalności potrzebne w odbudowie zniszczonego budynku.  Jest to tak zwana specustawa “o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu”. 

Ustawa obowiązuje tylko w miejscowościach i gminach wymienionych w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów. 

“Prezes Rady Ministrów na podstawie danych przekazywanych przez właściwych wojewodów, uwzględniając rodzaj żywiołu oraz skutki przez niego wyrządzone, na okres nie dłuższy niż 24 miesiące, określa, w drodze rozporządzenia, gminy lub miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych, a także szczególne zasady zagospodarowania terenów oraz zasady i tryb nabywania nieruchomości, w związku z osunięciem ziemi.”

Remont domów i innych budynków użytkowych o kubaturze do 1000 m sześciennych i wysokości do 12m, nie musi zostać zgłoszony.

To oznacza, że można pominąć formalności pozwolenia na budowę, wystarczy zgłosić zamiar odbudowy staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu). 

“W zgłoszeniu trzeba określić zakres i sposób wykonania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć odpowiednie szkice lub rysunki.“

Wciąż jednak trzeba przestrzegać prawa, odbudowując nieruchomość do stanu pierwotnego.  

“Zgodnie z przepisami odbudową, jest odtworzenie obiektu budowlanego w całości lub w części” 

Jeżeli budynek został odbudowany w tym samym miejscu, musi on odpowiadać wymiarami temu, który został zniszczony lub uszkodzony. 

Natomiast jeżeli poszkodowany decyduje się na odbudowę na innym terenie tej samej gminy,  ale we wskazanym w planie odbudowy, miejscowym planie albo w warunkach zabudowy, może on zmienić rozmiar budynku. 

W takim też wypadku dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym

Zasady zmieniają się  jednak w przypadku budynków zabytkowych, o czym napiszemy w kolejnym artykule.