fbpx
Zawierasz ugodę z bankiem ? Miej się na baczności ….
17 maja 2023
Bankowy Fundusz Gwarancyjny chce jak najszybszego zakończenia restrukturyzacji Getin Banku. A co z ochroną roszczeń jego klientów ?
28 maja 2023
Pokaż wszystkie

BFG ogłasza, że złożył wniosek o ogłoszenie upadłości Getin Banku?

Co, o upadłości Getin Banku powinni wiedzieć jego frankowi klienci ? 

Ogłoszenie upadłości Getin Banku 

Jak dowiadujemy się z komunikatu ogłoszonego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, o złożeniu do sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Getin Banku:

„Jest to kolejny standardowy etap procedury przymusowej restrukturyzacji, a Fundusz tym samym wypełnił zobowiązanie w tym zakresie nałożone przez Komisję Europejską. Złożenie wniosku w żaden sposób nie wpływa na sytuację Velo Bank S.A., klientów tego banku oraz bezpieczeństwa środków w nim zgromadzonych. Wniosek nie wpływa również na sytuację osób posiadających kredyt walutowy w Getin Noble Bank S.A.”

Proces ogłoszenia upadłości, który rozpoczął się już jesienią zeszłego roku, jest w toku. 

Na początku tego roku, Bakowy Fundusz Gwarancyjny poinformował opinie publiczną o tym, że upadłość banku zostanie ogłoszona najprawdopodobniej do końca tego roku. 

Tymczasem już 28 kwietnia wniosek został złożony w sądzie.  

Oznacza to, że odbyła się już inwentaryzacja majątku banku oraz, że zostały stworzone listy wierzycieli oraz dłużników. 

Teraz przyjdzie nam poczekać na decyzję sądu. Może to potrwać od kilku do kilkunastu miesięcy, jako że sądy nie są zobowiązane żadnymi terminami w kwestii rozpoznania wniosku o ogłoszenie upadłości. 

Akcjonariusze, wierzyciele, obligatoriusze, a także frankowicze związani z Getin Bankiem, są zdania, że formuła restrukturyzacji przyjęta przez BFG narusza ich prawa majątkowe. 

Może BFG chodzi o to, by uprzedzić TSUE. Ponieważ Trybunał, zastanawia się nad zgodnością z prawem, formuły restrukturyzacji przyjętej przez BFG. 

Na dzień dzisiejszy, sytuacja prezentuje się tak:

  • Sąd Okręgowy w Poznaniu skierował do TSUE 3 pytania prejudycjalne, dotyczące decyzji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A.
  • Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie skierował 4 pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w tej samej sprawie.

Na odpowiedż jeszcze nam przjdzie trochę poczekać.

Co to oznacza dla klientów banku?  

Jak na razie, bank jest w trakcie przymusowej restrukturyzacji. 

To oznacza, że wciąż można złożyć pozew do sądu lub starać się o sądowe wstrzymanie spłaty rat. 

Sądy w dalszym ciągu przyjmują pozwy frankowe przeciwko Getin Bankowi. Jak do tej pory, przychylają się do pozytywnego rozpatrywania na rzecz frankowiczów, wniosków o unieważnienie kredytów. Tym samym oddalając wnioski pełnomocników bankowych o zawieszenie postępowań sądowych, w których stroną jest właśnie Getin Bank. 

Natomiast, już po ogłoszeniu upadłości Getin Banku, z pewnością wstrzyma, toczące się postępowania komornicze oraz postępowania sądowe o zapłatę.

Możemy tylko gdybać, jeśli chodzi o sprawy o stwierdzenie nieważności umów kredytowych. Być może będą wciąż procedowane,”…o ile sąd upadłościowy nie uzna, że prawomocne wyroki wydawane w tych sprawach prowadzą do uszczuplenia majątku podmiotu znajdującego się w stanie upadłości.”*

Ustawa w teorii

Jeśli przeczytamy ustawę o BFG, to dowiemy się, że teoretycznie “zabrania się wszczynania postępowań egzekucyjnych i zabezpieczających skierowanych do majątku podmiotu znajdującego się w stanie restrukturyzacji.” 

Ale liczą się szczegóły. 

Istnieje szansa, że sąd zaakceptuje odpowiednio umotywowany wniosek o zabezpieczenie w postaci wstrzymania spłaty rat do czasu wydania prawomocnego wyroku. 

Eksperci przypominają, że taka forma zabezpieczenia roszczeń nie jest skierowana bezpośrednio do majątku restrukturyzowanego podmiotu. Podkreślają, także wątpliwość zgodności ustawy o BFG z dyrektywą UE, która kreśli ramy procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych. 

Upadłość – jak to wygląda?

Po ogłoszeniu upadłości, Getin Bankowi zostanie przyznany 

  • syndyk masy upadłościowej

To właśnie ten organ postępowania upadłościowego, przejmie rolę zarządzania majątkiem banku.

  • Jego zadaniem będzie ściągnięcie należności od dłużników oraz spłacanie wierzycieli.
  • Do jego obowiązków należy także, spieniężenie majątku w postaci nieruchomości oraz finansowanie procesu upadłościowego ze spłacanych rat pożyczek oraz kredytów. Dotyczy to zarówno aktywów we franku szwajcarskim, jak i kredytów złotowych pozostawionych w banku rezydualnym. 
  • Proces sądowy o ogłoszenie upadłości może trwać nawet do kilku lat . 

Frankowicze nie wiedzą co robić ?

Po pierwsze, niezależnie od sytuacji w jakiej się znajdujesz jako klient Getin Banku, powinieneś w ciągu 30 dniu od dnia opublikowania obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości banku, zgłosić do syndyka masy upadłościowej swoją wierzytelność z tytułu kredytu. 

  • Sumę wierzytelności można wyliczyć na podstawie zaświadczeń z banku lub potwierdzenia wykonanych przelewów.
  • Eksperci przypominają:, że “wraz ze zgłoszeniem wierzytelności, trzeba dokonać jej potrącenia z roszczeniem banku o zwrot kapitału kredytu. W ten sposób, roszczenie banku zostanie zaspokojone w całości lub w części. Syndyk nie będzie mógł dochodzić zapłaty tej różnicy.”*

Kredytobiorcy, którzy są pewni, że ich umowy zawierają klauzule abuzywne, sa zachęcani do starania się o sądowe wstrzymanie spłaty rat. W wypadku jeśli sąd nie przychyli się do tego rozwiązania, do samo zaprzestania dalszej spłaty kredytu. To wszystko po to by nie powiększać kwoty do odzyskania

Tymczasem, klienci którym zdarzyło się nadpłacić kapitał kredytu, będą musieli spojrzeć na długą kolejkę, jaka ustawia się do syndyka. Na dzień dzisiejszy, możemy tylko gdybać. Nie wiemy czy te roszczenia zostaną uwzględnione. 

Pomoc F24.pl

Uważamy, że z instytucjami finansowymi, które przez lata wykorzystywały niewiedzę konsumentów, trzeba walczyć. 

W F24.pl, wstępna analiza Państwa umowy o kredyt jest BEZPŁATNA. Nie mają Państwo nic do stracenia. Tymczasem średnia kwota uzyskanego spreadu walutowego dla naszego Klienta to 46 550 zł.

Pomogliśmy już niejednej osobie wygrać proces o unieważnienie umowy o kredyt walutowy. Jedno jest pewne. Wchodząc we współpracę z profesjonalną kancelarią, oszczędzasz przede wszystkim swój czas i pieniądze. Nie wspominając o tym, że w sytuacjach stresu nie pozostajesz sam. Zdajesz się na ekspertów, którzy mają z tego typu sprawami do czynienia na co dzień.  

Przpominamy, że te osoby, które decydują się na unieważnienie umowy kredytowej w procesie sądowym, są one zwolnione od podatku dochodowego

Korzyść materialna z wyroku unieważniającego umowę walutową, jest wyłączona spod regulacji ustawy o podatku dochodowym:

  • gdyż stanowi przychód wynikający z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy.”

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: 

68 452 22 16

biuro@f24.pl